General Inquiry : info@vitek.ca
Sales Dept. : sales@vitek.ca
Technical Support : support@vitek.ca
Office, Factory & Warehouse in Taiwan
No. 15, 4th Lin, Chiu-Tso Liao, Chiu-Lung Tsun,
Lung-Tan Shiang, Taoyuan 325, Taiwan
Business Contact
TEL : 886-3-4708919 (09 AM ~ 18 PM)
FAX : 886-940476647
Mob : 886-922828179 (Mr. Huang)
Home
@